Centrum Emanuel pre vás v lete 2020 na Slovensku otvára hneď niekoľko detských denných táborov.

Informácie priebežne aktualizujeme. V prípade záujmu stačí na tomto webe v rubrike "Jak se přihásit" vybrať tábor, o ktorý máte záujem, a vyplniť potrebné údaje (okrem školy a triedy; táto informácia sa táborov netýka). Na základe toho vám bude e-mailom odoslaná záväzná prihláška, ktorú bude treba odoslať na adresu katarina.patricia.laukova@gmail.com.

 

1. Šachy, výtvarná tvorba a keramika

 

Dátum konania: 3.8. - 7.8. 2020

Miesto: Liptovský Hrádok (ZŠ Hradná)

Cena: 90 eur

Program tábora bude pozostávať zo šachových tréningov a tvorivých dielní (výber v rámci prihlášky). Tábora sa môžu zúčastniť deti od 5 do 12 rokov. Budú zaradené do skupín podľa veku a výberu primárnej aktivity. Strava je zabezpečená 3x denne. Deti preberáme každý deň o 8:30 v areáli ZŠ Hradná, program bude trvať vždy do 16:30, kedy si ich rodičia znovu vyzdvihnú. Výnimkou je jeden deň, kedy je program (kone, kúpanie) pripravený v Liptovskom Jáne - deti vtedy preberieme a odovzdáme priamo tam.

 

Šachové tréningy bude viesť medzinárodný šachový rozhodca a dlhoročný viceprezident Slovenského šachového zväzu, pán Karol Pekár. Vzhľadom na potrebu individuálneho prístupu budú deti pracovať v skupinke v počte do 10. V prípade väčšieho záujmu sa deti rozdelia tak, aby mohlo dochádzať k rotáciám skupín, v rámci ktorých bude časti z nich vysvetlená teória, zatiaľ čo zvyšok si bude môcť novonadobudnuté znalosti vyskúšať v praxi a naopak.

 

Výtvarné dielne budú prebiehať pod vedením Ester Krutákovej-Feňvešovej. Ich cieľom je dať deťom priestor pre hravú a zároveň kreatívnu relaxáciu prostredníctvom atypických, odvážnych a novátorských postupov. Tie čerpajú predovšetkým z umeleckých z moderných smerov 2. polovice 20. storočia. Tak isto sa dotýkajú oblastí konceptuálneho umenia, tvorby objektov a inštalácií, kinetického (pohybového) umenia a action painting (akčnej kresby/maľby) a tiež subkultúry pouličného umenia grafitti. V ich rámci pozornosť tvorcu nie je orientovaná iba na samotný výsledok, ale aj na proces tvorby a jej emočné prežívanie tak, aby sa cítili uvoľnene a odvážne, ale i hravo zároveň; to znamená pocity spojené z dobrodružstvom, ktoré ku prázdninám nepochybne patrí. Inšpiráciu budú deti čerpať okrem iného aj z tradičnej kultúry prírodných národov či dôb a kultúr dávno minulých (dôjde taktiež na Liptovský Hrádok). Samotný akt tvorby bude obohatený o premietanie filmov s enviromentálnou tématikou z tvorby talentovaných filmárov z Liptovského Hrádku, ktorí sa zviditeľnili dokonca aj cez časopis National Geographic. 

Ďalšou súčasťou umeleckého programu budú s umeleckou tvorbou prepojené mikroprednášky, ktoré deti zasvätia do rôznych tém týkajúcich sa dejín a prírodovedy, aby tak získali povedomie a inšpiráciu. Na každý deň je pripravená iná téma a technika tvorby prebiehajúcej buď v interiéri alebo v hojnej miere aj na čerstvom vzduchu (v prírode, školskom areáli) a prinesie výsledky, ktoré si budú môcť rodičia prezrieť v rámci umeleckých inštalácii pozostávajúcich z diel ich ratolestí.

 

 

2.  Angličtina, výtvarná tvorba a keramika

 

Dátum konania: 10.8. - 14.8. 2020

Miesto: Liptovský Hrádok (ZŠ Hradná)

Cena: 90 eur

Program bude pozostávať z lekcii Anglického jazyka výtvarných dielní (výber v rámci prihlášky). Tábora sa môžu zúčastniť deti od 5 do 12 rokov. Budú zaradené do skupín podľa veku a výberu primárnej aktivity. Program bude prebiehať zábavnou formou a deti budú mať možnosť vyskúšať si tiež ostatné aktivity. Strava je zabezpečená 3x denne. Deti preberáme každý deň o 8:30 v areáli ZŠ Hradná, program bude trvať vždy do 16:30, kedy si ich rodičia znovu vyzdvihnú. Výnimkou je jeden deň, kedy je program (kone, kúpanie) pripravený v Liptovskom Jáne - deti vtedy preberieme a odovzdáme priamo tam.

 

Výtvarné dielne budú prebiehať pod vedením Ester Krutákovej-Feňvešovej. Ich cieľom je dať deťom priestor pre hravú a zároveň kreatívnu relaxáciu prostredníctvom atypických, odvážnych a novátorských postupov. Tie čerpajú predovšetkým z umeleckých z moderných smerov 2. polovice 20. storočia. Tak isto sa dotýkajú oblastí konceptuálneho umenia, tvorby objektov a inštalácií, kinetického (pohybového) umenia a action painting (akčnej kresby/maľby) a tiež subkultúry pouličného umenia grafitti. V ich rámci pozornosť tvorcu nie je orientovaná iba na samotný výsledok, ale aj na proces tvorby a jej emočné prežívanie tak, aby sa cítili uvoľnene a odvážne, ale i hravo zároveň; to znamená pocity spojené z dobrodružstvom, ktoré ku prázdninám nepochybne patrí. Inšpiráciu budú deti čerpať okrem iného aj z tradičnej kultúry prírodných národov či dôb a kultúr dávno minulých (dôjde taktiež na Liptovský Hrádok). Samotný akt tvorby bude obohatený o premietanie filmov s enviromentálnou tématikou z tvorby talentovaných filmárov z Liptovského Hrádku, ktorí sa zviditeľnili dokonca aj cez časopis National Geographic.

Ďalšou súčasťou umeleckého programu budú s umeleckou tvorbou prepojené mikroprednášky, ktoré deti zasvätia do rôznych tém týkajúcich sa dejín a prírodovedy, aby tak získali povedomie a inšpiráciu. Na každý deň je pripravená iná téma a technika tvorby prebiehajúcej buď v interiéri alebo v hojnej miere aj na čerstvom vzduchu (v prírode, školskom areáli) a prinesie výsledky, ktoré si budú môcť rodičia prezrieť v rámci umeleckých inštalácii pozostávajúcich z diel ich ratolestí.

 

3. Športový denný tábor

 

Dátum konania: 17.8. - 21.8. 2020

Miesto: Liptovský Hrádok (ZŠ Hradná)

Cena: 90 eur

Futbal, krav maga, in-line a ďaľšie. Tábora sa môžu zúčastniť deti od 6 do 12 rokov. Športovo zameraný program je obohatený o výtvarné a kreatívne aktivity. Strava je zabezpečená 3x denne. Deti preberáme každý deň o 8:30 v areáli ZŠ Hradná, program bude trvať vždy do 16:30, kedy si ich rodičia znovu vyzdvihnú. Výnimkou je jeden deň, kedy je program (kone, kúpanie) pripravený v Liptovskom Jáne - deti vtedy preberieme a odovzdáme priamo tam.

 


 

4. Spoznaj Prahu 

Tábor sa kvôli momentálnym okolnostiam v tomto roku neuskutoční a prebehne až budúce leto.

Dátum konania: -

Miesto: Praha

Cena: -

 

5. Barevné prázdniny

Tábor se vzhledem k momentálním okolnostem letos neuskuteční a proběhne až příští rok.

Datum: -

Místo: Praha

Cena: -

 

6. Poznej Slovensko 

Tábor se vzhledem k momentálním okolnostem letos neuskuteční a proběhne až příští rok.

Datum: -

Místo: Liptovský Hrádok (SK) a okolí

Cena: -