Listy čechov a slovákov

V letošním srpnovém vydání LČS /2017/ jsme se prezentovali s našimi plány do budoucna, o současných aktivitách i lidech, kteří s námi právě dělají
- Listy, strana 14

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_7-8_2017.pdf